Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden (S 2021:B)

Kommittéberättelse S 2021:B se PM 2021/saknas

se PM 2021/saknas

Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden (S 2021:B)


Beteckning: S 2021:B
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-06-14
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-05-28
Direktiv för se PM 2021/saknas
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 28 mars 2022.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.