Utredning av genomförandet av direktiv och fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott (Ju 2019:F)

Kommittéberättelse Ju 2019:F

Utredning av genomförandet av direktiv och fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott (Ju 2019:F)


Beteckning: Ju 2019:F
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-01-17
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-02
Direktiv för
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 december 2020.


SammansättningRapporter