Utreda och föreslå åtgärder i fråga om förekomsten hos myndigheterna av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C)

Kommittéberättelse Ju 2016:C uppdraget, se PM, dnr Ju2016/03164/LP

uppdraget, se PM, dnr Ju2016/03164/LP

Utreda och föreslå åtgärder i fråga om förekomsten hos myndigheterna av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C)


Beteckning: Ju 2016:C
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-05-09
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-04-19
Direktiv för uppdraget, se PM, dnr Ju2016/03164/LP
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 juni 2017.


Sammansättning


Hellberg, Maria, fr.o.m. 2016-05-23 t.o.m. 2017-06-01
Sekreterare: Alfvén Nickson, Emily, fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2017-06-01
Sekreterare: Wilhelmsson, Johan, fr.o.m. 2016-05-23 t.o.m. 2017-01-08

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.