Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (Ju 2020:14)

Kommittéberättelse Ju 2020:14 utredningen, se dir. 2020:64

utredningen, se dir. 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (Ju 2020:14)


Beteckning: Ju 2020:14
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-06-24
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Eka, Maria, fr.o.m. 2020-06-11

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.