Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer (Ju 2019:C)

Kommittéberättelse Ju 2019:C uppdraget, se PM Ju2019/02274/LP

uppdraget, se PM Ju2019/02274/LP

Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer (Ju 2019:C)


Beteckning: Ju 2019:C
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-07-05
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-19
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2019/02274/LP
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 31 januari 2020.


SammansättningRapporter