Uppehållstillstånd vid brustna anknytningar på grund av våld eller annan allvarlig kränkning (Ju 2022:I)

Kommittéberättelse Ju 2022:I uppdraget, se RK-beslut 2022-08-31 protokoll § 414 (Ju2022/02767)

uppdraget, se RK-beslut 2022-08-31 protokoll § 414 (Ju2022/02767)

Uppehållstillstånd vid brustna anknytningar på grund av våld eller annan allvarlig kränkning (Ju 2022:I)


Beteckning: Ju 2022:I
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-09-01
Status: Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-31
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-08-31 protokoll § 414 (Ju2022/02767)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 1 juni 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.