Uppdrag om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården (S 2022:B)

Kommittéberättelse S 2022:B uppdraget, se regeringskanslibeslut protokoll § 63 (S2022/00842)

uppdraget, se regeringskanslibeslut protokoll § 63 (S2022/00842)

Uppdrag om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården (S 2022:B)


Beteckning: S 2022:B
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-04-25
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-02-08
Direktiv för uppdraget, se regeringskanslibeslut protokoll § 63 (S2022/00842)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 30 juni 2022.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.