Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Uppdrag om en författningsreglerad ordning för fördelning av vattenreningskemikalier vid brist (N 2022:D)

Kommittéberättelse N 2022:D uppdraget, se RK-beslut 2022-08-10 protokoll § 1 (N2022/01660)

uppdraget, se RK-beslut 2022-08-10 protokoll § 1 (N2022/01660)

Uppdrag om en författningsreglerad ordning för fördelning av vattenreningskemikalier vid brist (N 2022:D)


Beteckning: N 2022:D
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2022-08-15
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-10
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-08-10 protokoll § 1 (N2022/01660)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 31 december 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.