Uppdrag att utreda vissa frågor i anslutning till ett pågående lagstiftningsarbete om ekonomiska sanktioner mot terrorism (UD 2021:B)

Kommittéberättelse UD 2021:B uppdrag, se PM UD2021/09335

uppdrag, se PM UD2021/09335

Uppdrag att utreda vissa frågor i anslutning till ett pågående lagstiftningsarbete om ekonomiska sanktioner mot terrorism (UD 2021:B)


Beteckning: UD 2021:B
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2021-06-30
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-06-22
Direktiv för uppdrag, se PM UD2021/09335
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 23 december 2021.


SammansättningRapporter

SOU 2021:57Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.