Uppdrag att utreda frågor om införande av offentlighetsprincipen hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade eller dotterbolag till börsnoterade moderbolag (U 2018:A)

Kommittéberättelse U 2018:A

Uppdrag att utreda frågor om införande av offentlighetsprincipen hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade eller dotterbolag till börsnoterade moderbolag (U 2018:A)


Beteckning: U 2018:A
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2018-09-03
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-15
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter