Uppdrag att utreda frågan om visitationszoner (Ju 2022:J)

Kommittéberättelse Ju 2022:J uppdraget, se RK-beslut 2022-12-19 protokoll § 581 (Ju2022/03671)

uppdraget, se RK-beslut 2022-12-19 protokoll § 581 (Ju2022/03671)

Uppdrag att utreda frågan om visitationszoner (Ju 2022:J)


Beteckning: Ju 2022:J
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-12-20
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-12-19
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-12-19 protokoll § 581 (Ju2022/03671)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 22 januari 2024.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.