Uppdrag att lämna förslag och föreslå åtgärder i syfte att säkerställa en trygg och säker miljö på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem (S 2022:C)

Kommittéberättelse S 2022:C uppdraget, se regeringskanslibeslut protokoll § 170 (S2022/01953)

uppdraget, se regeringskanslibeslut protokoll § 170 (S2022/01953)

Uppdrag att lämna förslag och föreslå åtgärder i syfte att säkerställa en trygg och säker miljö på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem (S 2022:C)


Beteckning: S 2022:C
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-04-25
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-03-31
Direktiv för uppdraget, se regeringskanslibeslut protokoll § 170 (S2022/01953)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 18 maj 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.