Uppdrag att genomföra kartläggning och analys av förutsättningarna att med stöd av offentlighetsprincipen granska myndigheternas hantering av covid-19-pandemin (Ju 2021:C)

Kommittéberättelse Ju 2021:C uppdraget, se PM Ju2021/01744

uppdraget, se PM Ju2021/01744

Uppdrag att genomföra kartläggning och analys av förutsättningarna att med stöd av offentlighetsprincipen granska myndigheternas hantering av covid-19-pandemin (Ju 2021:C)


Beteckning: Ju 2021:C
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-05-03
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-28
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2021/01744
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 november 2021.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.