Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet (Ju 2021:D)

Kommittéberättelse Ju 2021:D uppdraget, se PM Ju2021/03348

uppdraget, se PM Ju2021/03348

Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet (Ju 2021:D)


Beteckning: Ju 2021:D
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-10-12
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-23
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2021/03348
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 september 2022


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.