Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i försöksverksamheten

Kommittéberättelse Ju 2021:E uppdrag, se PM Ju2021/03362

uppdrag, se PM Ju2021/03362

Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i försöksverksamheten


Beteckning: Ju 2021:E
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-10-12
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-24
Direktiv för uppdrag, se PM Ju2021/03362
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 september 2022


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.