Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2021:G)

Kommittéberättelse Ju 2021:G uppdrag, se PM Ju2021/04374

uppdrag, se PM Ju2021/04374

Uppdrag att biträda Justitiedepartementet i den rådgivande panelen och därefter den rådgivande kommittén inför införandet av en enhetlig patentdomstol (Ju 2021:G)


Beteckning: Ju 2021:G
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-01-11
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-27
Direktiv för uppdrag, se PM Ju2021/04374
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 december 2022.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.