Uppdrag att analysera och lämna förslag på hur EU:s förordning om dataförvaltning ska kompletteras i nationell rätt (I 2022:D)

Kommittéberättelse I 2022:D uppdraget, se RK-beslut 2022-10-03 protokoll § 2 (I2022/01839)

uppdraget, se RK-beslut 2022-10-03 protokoll § 2 (I2022/01839)

Uppdrag att analysera och lämna förslag på hur EU:s förordning om dataförvaltning ska kompletteras i nationell rätt (I 2022:D)


Beteckning: I 2022:D
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-10
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-10-03
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-10-03 protokoll § 2 (I2022/01839)
Lokal:
Uppdraget ska ha slutförts senast den 14 juni 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.