Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

Kommittéberättelse Ju 2020:09 utredningen, se dir. 2020:32

utredningen, se dir. 2020:32

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)


Beteckning: Ju 2020:09
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-05-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32
Lokal:
Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021. Därefter ska årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021-2023.


Sammansättning


Ordförande: Olovsson, Fredrik, fr.o.m. 2020-03-26
Ledamot: Forssell, Johan, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Hedin, Johan, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Kihlström, Ingemar, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Lundh Sammeli, Fredrik, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Marttinen, Adam, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Meijer, Louise, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Nilsson, Kristina, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Nyberg, Katja, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Pehrson, Johan, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Westerlund Snecker, Linda, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot: Öfverbeck, Johanna, fr.o.m. 2020-05-01
Sakkunnig: Egeryd Neuman, Andreas, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig: Keskitalo, Madelein, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig: Olsson, Monika, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig: Sverdén, Markus, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig: von Greyerz, Walo, fr.o.m. 2020-05-15
Huvudsekreterare: Wahlstedt, Mattias, fr.o.m. 2020-05-01
Sekreterare: Jerre, Kristina, fr.o.m. 2020-05-01
Kanslichef: Wahlstedt, Mattias, fr.o.m. 2020-05-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.