Straffansvar för psykiskt våld

Kommittéberättelse Ju 2021:F

Straffansvar för psykiskt våld


Beteckning: Ju 2021:F
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-12-01
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-29
Direktiv för
Lokal: Garnisonen, Karlvägen 100. Stockholm
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 augusti 2022


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.