Statligt huvudmannaskap för personlig assistans (S 2021:05)

Kommittéberättelse S 2021:05 utredningen, se dir. 2021:76

utredningen, se dir. 2021:76

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans (S 2021:05)


Beteckning: S 2021:05
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-09-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:76
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Lööw, Lars, fr.o.m. 2021-09-23

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.