Stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (S 2021:03)

Kommittéberättelse S 2021:03 utredningen, se dir. 2021:39

utredningen, se dir. 2021:39

Stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (S 2021:03)


Beteckning: S 2021:03
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-06-09
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-06-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:39
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.