Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16)

Kommittéberättelse Ju 2019:16 utredningen, se dir. 2019:104

utredningen, se dir. 2019:104

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16)


Beteckning: Ju 2019:16
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-01-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:104
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2019-12-19

Rapporter