Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)

Kommittéberättelse U 2014:14 utredningen, se dir. 2014:126, dir. 2015:37 och dir. 2015:117

utredningen, se dir. 2014:126, dir. 2015:37 och dir. 2015:117

Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)


Beteckning: U 2014:14
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2017-03-31
Status: Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:126, dir. 2015:37 och dir. 2015:117
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Prigorowsky, Nicholas, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2016-10-01
Expert: Antonsson, Maria, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-10-12
Expert: Antonsson, Maria, fr.o.m. 2016-06-07 t.o.m. 2016-10-01
Expert: Barklund, Anna, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Expert: Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Expert: Ekelund, Malin, fr.o.m. 2015-10-13 t.o.m. 2016-06-06
Expert: Jönsson, Stefan, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Expert: Klingnéus, Olof, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-31
Expert: Persson, Gunnar, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-31
Expert: Toftenius, Christer, fr.o.m. 2015-12-15 t.o.m. 2016-03-31
Expert: Östling, Emma, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare: de Filippi, Christian, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare: Fryklund, Ulf, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare: Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2015-01-23 t.o.m. 2016-10-01
Sekreterare: Holm, Madeleine, fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-03-31

Rapporter

SOU 2016:66Det stämmer! --ökad transparens och mer lika villkor

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.