Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (I 2019:03)

Kommittéberättelse I 2019:03 utredningen, se dir. 2019:64

utredningen, se dir. 2019:64

Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (I 2019:03)


Beteckning: I 2019:03
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2019-11-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:64
Lokal:
Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska redovisas senast den 31 augusti 2020. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Roswall Ljunggren, Annelie, fr.o.m. 2019-11-20

Rapporter