Rut-utredningen (Fi 2019:03)

Kommittéberättelse Fi 2019:03 utredningen, se dir. 2019:26

utredningen, se dir. 2019:26

Rut-utredningen (Fi 2019:03)


Beteckning: Fi 2019:03
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:26
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 2019-06-13
Expert: Bergstrand, Viveca, fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2019-08-26
Expert: Blank Thörnroos, Pia, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Broman, Charlotta, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Ekenberg, Marina, fr.o.m. 2019-08-27
Expert: Gustavsson, Magnus, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Hansson, Kjell, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Hasslemark, Henrik, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Kogsta, Evelina, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Lidefelt, Johan, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Ohlsson, Thomaz, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Tallberg, Christina, fr.o.m. 2019-08-13
Expert: Wada, Jenny, fr.o.m. 2019-08-13
Sekreterare: Daleng, Trine, fr.o.m. 2019-10-01
Sekreterare: Fäger, Catarina, fr.o.m. 2019-07-01
Sekreterare: von Greiff, Jenny, fr.o.m. 2019-08-29

Rapporter