Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

Kommittéberättelse Ju 2021:15 kommittén, se dir. 2021:102

kommittén, se dir. 2021:102

Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)


Beteckning: Ju 2021:15
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-11-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-05
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:102
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast


Sammansättning


Särskild utredare: Söderholm, Inger, fr.o.m. 2021-11-02
Sekreterare: Nordfeldt, Anja, fr.o.m. 2021-11-25

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.