Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post (I 2020:02)

Kommittéberättelse I 2020:02 utredningen, se dir. 2020:51

utredningen, se dir. 2020:51

Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post (I 2020:02)


Beteckning: I 2020:02
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2020-05-12
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:51
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Åberg, Kazimir, fr.o.m. 2020-05-07

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.