Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida - ett modernare regelverk

Kommittéberättelse S 2021:10 kommittén, se dir. 2021:94

kommittén, se dir. 2021:94

Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida - ett modernare regelverk


Beteckning: S 2021:10
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-10-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:94
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2023


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.