Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (S 2021:07)

Kommittéberättelse S 2021:07 kommittén, se dir. 2021:90

kommittén, se dir. 2021:90

Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (S 2021:07)


Beteckning: S 2021:07
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:90
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 april 2023


Sammansättning


Särskild utredare: Nathanson, Calle, fr.o.m. 2021-10-21
Sekreterare: Gry, Marcus, fr.o.m. 2021-11-08
Sekreterare: Gürbüz, Serdar, fr.o.m. 2021-11-22
Sekreterare: Irewo, Erik, fr.o.m. 2021-11-22

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.