Översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)

Kommittéberättelse U 2020:03 utredningen, se dir. 2020:34

utredningen, se dir. 2020:34

Översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)


Beteckning: U 2020:03
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2020-05-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2021.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.