Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)

Kommittéberättelse U 2020:04 utredningen, se dir. 2020:52

utredningen, se dir. 2020:52

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)


Beteckning: U 2020:04
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2020-05-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:52
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Krantz, Tobias, fr.o.m. 2020-05-07

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.