Nordiska ämbetsmannakommittén (Ju 1974:07) för lagstiftningsfrågor (NÄL)

Kommittéberättelse Ju 1974:07

Nordiska ämbetsmannakommittén (Ju 1974:07) för lagstiftningsfrågor (NÄL)


Beteckning: Ju 1974:07
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-05-09
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00 Nordiska ministerrådet har den 19 februari 1974 beslutat att inrätta en ämbetsmannakommitté för lagstiftningsfrågor och samtidigt fastställt arbetsordning för kommittén. Enligt 1 § arbetsordningen skall kommittén bestå av en medlem för varje land. För medlem av kommittén får utses ersättare som vid förfall för medlemmen inträder i dennes ställe. Kommittén skall inom sitt verksamhetsområde förbereda Nordiska ministerrådets arbete, göra upp förslag till dagordning för möten med ministerrådet och under ministerrådet ansvara för verkställigheten av rådets beslut. Kommittén skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ministerrådet ålägger den.Sammansättning


Rennerstedt, Kristina, fr.o.m. 1994-10-10
Thelin, Krister t.o.m. 1994-10-09
Blomstrand, Severin, fr.o.m. 1994-05-01
Eriksson, Anders t.o.m. 1994-04-30
Expert: Mattsson, Dag
Expert: Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2010-04-11
Svensk medlem: Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2010-04-11
Svensk medlem: Larsson, Mattias, fr.o.m. 2017-05-05
Svensk medlem: Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2010-04-12 t.o.m. 2017-05-04
Ersättare för Mattias Larsson: Olsson, Catarina, fr.o.m. 2017-05-05

Rapporter

? beslutat att inrätta en ämbetsmannakommitté för
? lagstiftningsfrågor och samtidigt fastställt
? arbetsordning för kommittén. Enligt 1 §
? arbetsordningen skall kommittén bestå av en medlem
? för varje land. För medlem av kommittén får utses
? ersättare som vid förfall för medlemmen inträder i
? dennes ställe.
? Kommittén skall inom sitt verksamhetsområde
? förbereda Nordiska ministerrådets arbete, göra upp
? förslag till dagordning för möten med ministerrådet
? och under ministerrådet ansvara för verkställigheten
? av rådets beslut. Kommittén skall i övrigt fullgöra
? de uppgifter som ministerrådet ålägger den.
?