Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Kommittéberättelse S 2019:04 utredningen, se dir. 2019:78

utredningen, se dir. 2019:78

Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre


Beteckning: S 2019:04
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-11-18
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:78
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 06 2021


Sammansättning


Särskild utredare: Johnsson, Göran, fr.o.m. 2019-11-07
Sekreterare: Jönsson, Ann, fr.o.m. 2019-12-01
Sekreterare: Remaeus, Annika, fr.o.m. 2019-12-01

Rapporter