Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (Fi 2021:08)

Kommittéberättelse Fi 2021:08 utredningen, se dir. 2021:108

utredningen, se dir. 2021:108

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (Fi 2021:08)


Beteckning: Fi 2021:08
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:108
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast


Sammansättning


Särskild utredare: Flossing, Kathrin, fr.o.m. 2021-11-03

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.