Läroplanskommittén (U 1991:02)

Kommittéberättelse U 1991:02 se dir. 1991:9 och dir. 1991:117.

se dir. 1991:9 och dir. 1991:117.

Läroplanskommittén (U 1991:02)


Beteckning: U 1991:02
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 1994-05-06
Status: Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:9 och dir. 1991:117.
Lokal:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Sammansättning


Ordförande: Lundgren, Ulf P., fr.o.m. 1991-03-01 t.o.m. 1993-02-24
Ledamot: Gerholm, Tor Ragnar, fr.o.m. 1991-12-20 t.o.m. 1993-02-24
Ledamot: Sjögren, Boo, fr.o.m. 1991-08-01 t.o.m. 1993-02-24
Ledamot: Thoursie, Kerstin, fr.o.m. 1991-12-20 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Gårdare, Steve, fr.o.m. 1992-03-01
Expert: Callert, Lars, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Hagestål, Per, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Holmberg, Peter, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Karlsson, Barbro, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Lundgren, Torsten, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Olsson, Marta, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Thuresson, Rune, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Wallentin, Christer, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Expert: Östman, Marika, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1993-02-24
Ledamot: Goes, Eva, fr.o.m. 1991-06-06 t.o.m. 1992-12-04
Sekreterare: Björnsson, Mats, fr.o.m. 1991-10-01 t.o.m. 1993-01-20
Sekreterare: Blom, Margot, fr.o.m. 1991-03-01 t.o.m. 1993-02-24
Sekreterare: Carlgren, Ingrid, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1993-12-31
Sekreterare: Hörnqvist, Berit, fr.o.m. 1991-10-15 t.o.m. 1993-01-20

Rapporter

PM 1991-06-11 Förslag till riktlinjer och modeller
för kursplaner för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen
SOU 1992:94Skola för bildning
Uppdraget är därmed slutfört.

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.