Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete (Ju 2019:04)

Kommittéberättelse Ju 2019:14 utredningen, se dir. 2019:94

utredningen, se dir. 2019:94

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete (Ju 2019:04)


Beteckning: Ju 2019:14
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:94
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Hermansson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2019-12-12
Huvudsekreterare: Holm Gulati, Anne, fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-04-30

Rapporter