Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet (Ju 2020:08)

Kommittéberättelse Ju 2020:08 utredningen, se dir. 2020:30

utredningen, se dir. 2020:30

Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet (Ju 2020:08)


Beteckning: Ju 2020:08
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-05-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 oktober 2021.


Sammansättning


Ordförande: Hjelm Wallén, Lena, fr.o.m. 2020-03-26
Ledamot: Andersson, Daniel, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Andreasson, Martin, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Bryntesson, Lars, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Drougge, Ida, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Eclund, Annika, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Kaufmann, Bruno, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Lindahl, Fredrik, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Ottosson, Erik, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Rubbestad, Michael, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Schöldberg, Per, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot: Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2020-05-11
Sakkunnig: Blomqvist, Paula, fr.o.m. 2020-05-06
Sakkunnig: Fatahian, Golshanak, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Blomberg, Anna, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Debels, Eva, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Escar, Linda, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Lidhamn, Martin, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Nyqvist, Anna, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Persson, Cecilia, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 2020-05-06
Expert: Teorell, Jan, fr.o.m. 2020-05-06
Sekreterare: Lemon, Kristina, fr.o.m. 2020-04-20

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.