Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket

Kommittéberättelse Ku 2021:02 kommittén, se dir. 2021:103

kommittén, se dir. 2021:103

Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket


Beteckning: Ku 2021:02
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:103
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2025


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.