Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)

Kommittéberättelse Ju 2019:05 utredningen, se dir. 2019:43

utredningen, se dir. 2019:43

Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)


Beteckning: Ju 2019:05
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-10-21
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:43
Lokal:
Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundh, Petra, fr.o.m. 2019-07-18
Sekreterare: Pettersson, Thomas, fr.o.m. 2019-07-18
Expert: Bergquist, Ulf, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Edin, Jenny, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Eneman, Cecilia, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Ghadimi, Mariet, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Josefson, Tord, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Peterson, Axel, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Rexvid, Devin, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Törnqvist, Nina, fr.o.m. 2019-08-20
Expert: Wenna, Jessica, fr.o.m. 2019-08-20

Rapporter