Genomförandeutredningen (S 2012:09)

Kommittéberättelse S 2012:09 utredningen, se dir. 2012:96, dir. 2013:21, dir. 2013:92 och dir 2014:38

utredningen, se dir. 2012:96, dir. 2013:21, dir. 2013:92 och dir 2014:38

Genomförandeutredningen (S 2012:09)


Beteckning: S 2012:09
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2015-03-17
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:96, dir. 2013:21, dir. 2013:92 och dir 2014:38
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Nord, Eskil, fr.o.m. 2012-09-27
Sekreterare: Almqvist, Mattias, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2014-10-01
Sekreterare: Lönnberg, Sofia, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-10-01

Rapporter

SOU 2014:51Nya regler om upphandling
SOU 2014:69En lag om upphandling av koncessioner

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.