Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)

Kommittéberättelse Ju 2021:12 utredningen, se dir. 2021:71

utredningen, se dir. 2021:71

Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)


Beteckning: Ju 2021:12
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-10-22
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:71
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 16 februari 2023


Sammansättning


Särskild utredare: Fridström, Ingela, fr.o.m. 2021-10-25

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.