Ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01)

Kommittéberättelse Ku 2019:01 utredningen, se dir. 2019:36

utredningen, se dir. 2019:36

Ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01)


Beteckning: Ku 2019:01
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-04
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:36
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Svensson, Birgitta, fr.o.m. 2019-08-13
Sekreterare: Järvklo, Niclas, fr.o.m. 2019-09-30
Sekreterare: Kvist Geverts, Karin, fr.o.m. 2019-09-09
Sekreterare: Liliedahl, Klara, fr.o.m. 2019-09-09 t.o.m. 2019-12-31

Rapporter