En uppföljning av de nyaskattereglerna för företagssektorn (Fi 2021:07)

Kommittéberättelse Fi 2021:07 utredningen, se dir. 2021:97

utredningen, se dir. 2021:97

En uppföljning av de nyaskattereglerna för företagssektorn (Fi 2021:07)


Beteckning: Fi 2021:07
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:97
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast


Sammansättning


Särskild utredare: Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2021-11-01
Sekreterare: Annelund, Emma, fr.o.m. 2021-11-15
Sekreterare: Nabavi, Pardis, fr.o.m. 2021-11-15

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.