En översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser (Ju 2021:13)

Kommittéberättelse Ju 2021:13 kommittén, se dir. 2021:80

kommittén, se dir. 2021:80

En översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser (Ju 2021:13)


Beteckning: Ju 2021:13
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-10-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-01
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:80
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 november 2023


Sammansättning


Ordförande: Hirschfeldt, Johan, fr.o.m. 2021-09-30

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.