En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17)

Kommittéberättelse Ju 2021:17 utredningen, se dir. 2021:99

utredningen, se dir. 2021:99

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17)


Beteckning: Ju 2021:17
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-11-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:99
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 augusti 2023


Sammansättning


Särskild utredare: Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2021-11-03

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.