En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret (Fö 2021:02)

Kommittéberättelse Fö 2021:02 utredningen, se dir. 2021:25

utredningen, se dir. 2021:25

En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret (Fö 2021:02)


Beteckning: Fö 2021:02
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2021-05-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-05-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:25
Lokal: Försvarsdepartementet
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2021.


Sammansättning


Sekreterare: Hagaeus, Karin, fr.o.m. 2021-06-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.