En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21)

Kommittéberättelse Ju 2020:21 utredningen, se dir. 2020:132

utredningen, se dir. 2020:132

En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21)


Beteckning: Ju 2020:21
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-01-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:132
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 juni 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Gutrad, Dina, fr.o.m. 2020-12-10
Sekreterare: Brossner, Linnéa, fr.o.m. 2020-12-10

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.