En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt (N 2021:03)

Kommittéberättelse N 2021:03 utredningen, se dir. 2021:33

utredningen, se dir. 2021:33

En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt (N 2021:03)


Beteckning: N 2021:03
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2021-06-23
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-05-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:33
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.


Sammansättning


Sekreterare: Ullman, Anna, fr.o.m. 2021-06-28

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.