En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (Fi 2021:10)

Kommittéberättelse Fi 2021:10 utredningen, se dir. 2021:109

utredningen, se dir. 2021:109

En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (Fi 2021:10)


Beteckning: Fi 2021:10
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:109
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Johansson, Per, fr.o.m. 2021-12-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.