Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

Kommittéberättelse Ju 2019:06 utredningen, se dir. 2019:50

utredningen, se dir. 2019:50

Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)


Beteckning: Ju 2019:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-09-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:50
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 2 november 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Heckscher, Sten, fr.o.m. 2019-08-22
Sakkunnig: Andersson, Mari, fr.o.m. 2019-09-19
Sakkunnig: Billinger, Nils Gunnar, fr.o.m. 2019-09-19
Sekreterare: Höök, Johan, fr.o.m. 2019-09-01
Sekreterare: Stensbäck, Malin, fr.o.m. 2019-09-01

Rapporter